Categorieën
Betere aftersales

APK Motoren?

via nieuwsmotor.nl

Europees Parlement wil toch APK voor motoren in heel Europa

Bike Check | diepruefer.de

Op 25 februari 2021 heeft de Commissie Transport en Toerisme van het Europees Parlement ( TRAN ) de Europese Commissie verzocht om motorfietsen op te nemen in de algemene verplichting tot periodieke technische keuring, als onderdeel van een groter plan om verkeersveiligheid in de Europese Unie te vergroten. “Het Europees Parlement wil verplichte periodieke technische keuringen voor alle motorfietsen en bromfietsen in elke lidstaat. Geen uitzonderingen”, zo meldt de FEMA. Een woordvoerder van de Europese Commissie zelf zegt tegenover Nieuwsmotor echter dat het gaat om een “suggestie” of “idee”, dat in overweging kan worden genomen. 

Toch is de APK voor motorfietsen in Nederland niet op héél korte termijn te verwachten, al is het onderwerp na een aantal jaren rust nu opeens wel weer terug op de agenda. Met deze resolutie verzoekt het Europees Parlement namelijk de Europese Commissie om een ​​wetgevingsvoorstel in te dienen, wat dan nog wel de hele politieke cyclus van de Europese politiek moet doorlopen. De Europese wetsbasis voor verplichte technische inspecties ligt nu nog in Richtlijn 2014/45 / EU die in 2018 in werking trad, maar zoals de naam al aangeeft is dit een richtlijn, geen volledige verplichting. Door het kiezen voor andere regels uit de Richtlijn, kon Nederland aan de APK voor motorfietsen ontkomen. Feit is dat er een nieuwe richtlijn gaat komen, vraag is nog wel hoe strict die zal zijn en hoe de recente discussies over (bijvoorbeeld) motorgeluid een rol gaan spelen bij de houding van de Nederlandse politiek in Europa. 

 Volgens veel organisaties van motorrijders komen de keuringen er puur om omzet te genereren voor de motorbranche, terwijl volgens de meeste brancheorganisaties het louter om de veiligheid van de motorrijders gaat. In Nederland zijn organisaties als RAI (motorfabrikanten) en BOVAG (motordealers) daarom traditioneel voorstander van periodieke veiligheidskeuringen, maar verzetten organisaties als KNMV en MAG zich juist tegen de APK voor motorrijders. Voorafgaand aan deze richtlijn zijn de aanbieders van technische keuringen, de industrie en de verkeersveiligheidsorganisaties volgens de FEMA (Federation of European Motorcycling Associations) een sterke lobby begonnen om ook motorfietsen op te nemen in de nieuwe richtlijn. Het is daarbij niet ondenkbaar dat sommige organisaties zich minder hard zullen verzetten, bijvoorbeeld omdat ze dezelfde Europese politiek willen bewegen om (hun) periodieke cursussen voor verkeersveilig motorrijden juist wel weer verplicht te stellen. 

De overige voorstellen uit het “Roadworthiness Package” gaan over zaken als de Europese uitwisseling van kilometerstanden en andere technische gegevens (zoals keuringen), bij voorkeur in één Europees systeem. Daarnaast wordt gevraagd om meer technische controles van voertuigen langs de weg uit voeren. Ook wordt opgeroepen E-call verder door te voeren en regels rondom nieuwe vervoermiddelen (hoverboards, e-steps). 

De ontwerpresolutie over de verkeersveiligheidsaspecten van het technische controlepakket werd binnen de commissie met 48 stemmen vóór en 1 tegen aangenomen. Ala volgende stap moet er nu in het plenaire Europese Parlement over worden gestemd, mogelijk al tijdens de zitting van 2 maart a.s., maar eind maart ligt meer voor de hand. Daarna is het aan de Europese Commissie welke route gevolgd gaat worden om tot een nieuwe richtlijn te komen, die dan ook weer aan het Europees Parlement en de Europese Raad voorgelegd gaat worden. 

Categorieën
Fun

Met de motor doorrijden naar voren bij rood licht, mag dat wel?

via motor.nl

Image result for red light motorcycle

De vraag of je bij een rood licht wel of niet vooraan mag gaan staan, is niet zomaar te beantwoorden. Ja, je mag langs een file rijden. En een rij auto’s die voor rood staat is een file. Dus het mag, lees je links en rechts. Klopt dat? Soms wel. Vaak niet.

Doorgetrokken streep

Als er op een twee- of meerbaansweg auto’s voor rood staan, kun je er vaak makkelijk tussendoor naar voren rijden. Dan is er op zich dus geen probleem. Gaat het om een enkele rijstrook, dan moet je vaak een of twee keer over een doorgetrokken streep rijden om vooraan te komen. Fout, dus. Om diezelfde reden mag je niet over het ene voorsorteervak naar voren rijden om in een ander vak vooraan te gaan staan.

Stopstreep

Zolang het licht op rood staat, is er natuurlijk nog een streep waar je niet overheen mag: de stopstreep, inderdaad. Het grote probleem daarbij is dat je door die rij wachtende auto’s bijna nooit kunt zien of er tussen de voorste auto en de stopstreep voldoende ruimte voor jouw motor is. 

Officieus gedoogd

Tegelijkertijd ben je als motorrijder kwetsbaar als je achteraan sluit bij een rij wachtende auto’s. Naar voren rijden wordt daarom meestal gedoogd, maar dat betekent zeker niet dat er een officieel gedoogbeleid is. Belangrijkste uitgangspunt is altijd dat er ruimte en tijd moet zijn om het veilig te doen.

Zebrapad

Rij je naar voren, dan doe je dat met lage snelheid en zonder ander verkeer te hinderen. Om irritatie te voorkomen moet je niet nog tussen de auto’s door kruipen als het licht weer op groen springt. Doe het dus alleen als je de verkeersregeling goed kent of als je ziet dat kruisend verkeer net groen krijgt. Voorkom ook altijd dat je met je motor op een fietsoversteekplaats of een zebrapad komt te staan of op een andere manier medeweggebruikers hindert. Gedraag je je volgens deze en andere ongeschreven regels, dan zal er waarschijnlijk geen agent zijn die je bekeurt omdat je naar voren bent gereden.

Gedragscode

Het Motorplatform, een overlegorgaan waar onder meer MAG, politie en het Openbaar Ministerie in vertegenwoordigd zijn, heeft overwogen om naast de gedragscode voor filerijden ook regels op te stellen voor het bij rood licht naar voren rijden. Daar is uiteindelijk van afgezien: er zijn bij verkeerslichten zo veel verschillende situaties dat er geen eenduidige gedragscode voor op te stellen is. Het komt dus allemaal neer op gezond verstand en respect voor andere weggebruikers. Als dat je basis is, komt het vast goed.

Vrachtwagen

Twee belangrijke tips tot slot:

  • Rij nooit naar voren als er een vrachtwagen vooraan staat. Je zal de eerste niet zijn die wordt overreden omdat de chauffeur je vanaf zijn hoge plek niet ziet staan en je motor afslaat als je weg wilt rijden.
  • Sta je achteraan de in rij, stel jezelf dan indien mogelijk zo op dat je een vluchtweg hebt. Ga dus ook nooit te dicht achter je voorganger staan, en hou achteropkomend verkeer via je spiegels in de gaten.

Categorieën
Verkoop Motoren

2020: wereldwijde verkoop motorfietsen daalde 18% tot 108,8 miljard

via nieuwsmotor.nl

Volgens gegevens van de Italiaanse beursexperts van Finaria daalde de wereldwijde omzet van motorfietsen met 18% tot 108,8 miljard US dollar in 2020. De krimp zal zich volgens dezelfde bron dit jaar voortzetten, waarbij de hele industrie wereldwijd nog eens 3,3 miljard dollar aan inkomsten misloopt. 

De COVID-19-pandemie veroorzaakte een enorme verschuiving naar individuele mobiliteit, aangezien miljoenen mensen het openbaar vervoer begonnen te vermijden uit angst voor het virus. Voor velen van hen werden tweewielers als fietsen, bromfietsen, scooters en motorfietsen het beste alternatief voor bussen en treinen, vooral gezien hun betaalbaarheid in vergelijking met auto’s. De groeiende belangstelling voor motorfietsen was echter niet voldoende om de enorme verliezen van de hele industrie te dekken, die werden veroorzaakt door geblokkeerde productie en distributie tijdens de verschillende lockdowns. 

In 2013 bedroeg de omzet van de wereldwijde motormarkt $ 135,9 miljard, aldus Finaria. Na een aanzienlijke daling in 2015 en 2016 bedroeg dit cijfer in 2019 weer $ 133,4 miljard. De COVID-19-crisis veroorzaakte echter de ergste marktkrimp in jaren, waarbij zelfs de grootste motorfabrikanten getuige waren van enorme verkopen. Statistieken tonen aan dat de hele branche in 2020 $ 24,6 miljard aan inkomsten heeft verloren, en de sterke negatieve trend zal de komende twee jaar doorzetten. Tegen 2023 zal de wereldwijde verkoop van motorfietsen naar verwachting ongeveer $ 106 miljard aan inkomsten genereren, 20% minder dan in 2019.

Uit de gegevens van Statista bleek dat Honda nog steeds de grootste speler op de markt is met een marktaandeel van bijna 40% vanaf 2020. Yamaha wordt gezien als de op een na grootste motorfietsfabrikant ter wereld met een marktaandeel van 12,9%. Honda Motorcycles en Yamaha hebben daarmee samen een marktaandeel van meer dan 50% wereldwijd. Hero MotoCorp, TVS (beide uit India) en Harley Davidson volgen met respectievelijk 3,9%, 3,8% en 3,6% wereldwijd marktaandeel.

Geografisch gezien is India ‘s werelds grootste motorfietsmarkt, die naar verwachting in 2021 $ 18,3 miljard aan inkomsten zal genereren, een daling van 18% vergeleken met 2019-cijfers. De verkoopcijfers tonen aan dat Hero MotoCorp de leidende fabrikant is in India, met een marktaandeel van 35,1% in 2020. Honda Motorfietsen en TVS volgen, met respectievelijk 25,6% en 14,9%. 

Als de op een na grootste motormarkt ter wereld zal China naar verwachting in 2021 een waarde van $ 13,5 miljard omzetten, een daling van 26% in twee jaar tijd. De Vietnamese markt, de op twee na grootste wereldwijd, zag ook een aanzienlijke omzetdaling tijdens de coronaviruspandemie, met een daling van 12,5 miljard dollar in 2019 tot 9,9 miljard dollar in 2021.

Categorieën
Verkoop Motoren

FBI valt hoofdkantoor Ducati North America binnen

Via nieuwsmotor.nl

Op 17 december 2020 is de FBI San Francisco het hoofdkantoor van Ducati North America in Mountain View, nabij San Francisco, binnengevallen. De FBI meldt dat zij een rechterlijke volmacht hadden om het hoofdkantoor binnen te vallen, maar dat ze over de precieze toedracht nog geen uitspraken kunnen doen vanwege het lopende onderzoek. Volgens het gezaghebbende Asphalt and Rubber is er niet enkel een inval gedaan in het hoofdkantoor. Zij weten te melden dat op de woonadressen van hooggeplaatste werknemers ook invallen geweest zijn.

Ducati’s Marketing Directeur Phil Read Jr. geeft aan ook nog geen uitspraken te doen, maar dat Ducati volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek. Ondanks dat beide partijen zwijgen over de oorzaak van de inval, weten bronnen aan Nieuwsmotor te melden dat de toedracht gezocht moet worden in belastingaangelegenheden.

Volgens een Amerikaans forum, waar enkele vermeende Ducati North America werknemers reageren, is de FBI in grote getale binnengevallen. Op het moment van de inval waren er vanwege de Corona maatregelen maar twee medewerkers aanwezig, tijdens de inval is een derde medewerker binnen gekomen. . Op dat moment viel de FBI 30 man sterk met vuurwapens, wat in de USA normaal is, binnen. De FBI zocht naar ‘papierwerk’. Eén van de vermeende Ducati medewerkers geeft aan dat de toedracht van de inval inderdaad gezocht moet worden in belastingontduiking of verduistering. Dezelfde persoon schrijft later op het forum ontslagen te zijn door Ducati nadat hij bovenstaande naar buiten heeft gebracht. 

Veel blijft echter nog onduidelijk, omdat noch de FBI noch Ducati inhoudelijk willen reageren op de zaak. De verwachting is dat het nog wel weken, zo niet maanden, gaat duren alvorens duidelijk is wat de oorzaak van de inval geweest is.